Welkom bij Popkoor Zing & Swing Assen

 

Leuk dat u een kijkje neemt op onze website

Zing & Swing is een enthousiast dameskoor dat iedere dinsdagavond van 20.00 – 21.30 uur repeteert in Podium Zuidhaege in Assen. Op dit moment telt het koor iets meer dan dertig leden, verdeeld over vier stemgroepen. Onder de inspirerende leiding van dirigente Suzanne Dullaart en met de mooie pianobegeleiding van Edwin Bron zingen we meerstemmige (pop) nummers uit de hele muziekgeschiedenis. Echte popklassiekers en actuele nummers met af en toe ook nog wat Afrikaans ter afwisseling. Van acapella en ingetogen tot uptempo nummers.

Naast het wekelijks repeteren proberen we tenminste tweemaal in het jaar op te treden. Soms is dit een eigen concertje, en ook gaan we voor een gezamenlijk optreden met bijvoorbeeld een bigband of harmonieorkest. Als koor staan we open voor samenwerking met anderen.

Met een passie voor zingen en met nadruk op gezellig samen muziek maken tijdens een repetitie of optreden, is ons samenzijn altijd een feestje.

Geschiedenis

In 2008 begon Josien van Beek met de zanggroep Zing en Swing. Josien bouwde met het koor een repertoire op waarbij ze (nagenoeg) alle nummers zelf arrangeerde voor een drie-/ vierstemmig koor. Als allround pianiste/zangeres bracht zij de dames zangroep tot grote hoogte. Na ruim 10 jaar besloot ze zich meer te gaan richten op haar eigen zanggroep, en wilde ze zelf als zangeres/arrangeur de reeds door haar ingeslagen weg vervolgen. Als opvolger van Josien vond Zing en Swing Jildou Duiven, zangdocent, en tevens in opleiding voor muziektherapie. Zij heeft nagenoeg drie jaar Zing en Swing muzikaal geleid. Ook Jildou arrangeerde alle nummers zelf en net als Josien regelde ook zij alle zaken die het zingen voor de leden leuk, aantrekkelijk en gemakkelijk maakte.

In 2020 en 2021 hield COVID-19 de koorsector in heel Nederland in haar greep. Door de uitbraak van Covid 19 en de lockdowns in 2020 en 2021 heeft zanggroep Zing en Swing vanaf maart 2020 haar fysieke activiteiten moeten stoppen. Na eerst nog geprobeerd te hebben online te repeteren is de zanggroep in de eerste helft van 2021 gestopt. Eind 2021 heeft een aantal voormalige zanggroepleden een doorstart met het koor gemaakt. Daarbij is gekozen voor een formele setting middels het oprichten van een vereniging. Een kleine groep enthousiaste voormalige zangeressen heeft daartoe het initiatief genomen en in november 2021 is de vereniging Zing & Swing opgericht

Met overal oproepen te doen, met reclame te maken in lokale kranten en met flyeren lukte het om al snel het aantal leden op twintig te krijgen,en werd er een (nieuwe) dirigent gevonden, Suzanne Dullaart. 

Samen met Suzanne, een gepassioneerd en gedreven muziekdocent, is Zing & Swing in 2022 gestart met een vernieuwd repertoire. Samen werken we hard aan de kwaliteit van in een koor zingen, en aan een mooie podiumpresentatie.

Nieuws

Herdenking 4 mei 2024
Het thema van 4 mei  2024 is “Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid”. Met dit thema vraagt het Nationaal Comité in het jaar dat de lustrumviering van 80 jaar vrijheid in september van start gaat, aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn. Maar ook breder werkt de oorlog door, zoals in de manier waarop we naar de wereld kijken. Alleen in een land zonder oorlog, waar mensenrechten worden nageleefd en waar geen onderdrukking is, kan een samenleving goed functioneren. Ook in Assen werd hier op 4 mei aandacht aan besteed. Als koor Zing & Swing mochten we daaraan bijdragen. Opdat we niet vergeten. 

Optredens eerste weekend februari 2024 achter de rug.

We hebben 3 en 4 februari een heerlijk zangweekend gehad.                                  
Op 3 februari waren we als gast uitgenodigd bij Harmonieorkest Eendracht tijdens hun jaarconcert. Een hele leuke ervaring om nummers te zingen met begeleiding van een harmonieorkest. We danken het orkest voor deze unieke ervaring.

 


Zondagmiddag 4 februari hebben we meegedaan met de wintereditie van Gluren bij de Buren Assen. Drie keer een volle zaal in Locatie Interzorg Anholt. We hebben genoten van het enthousiasme van de gasten en de bewoners. De heerlijke sfeer die deze middag had geeft aan dat alle aanwezigen een vrolijk en muzikaal uitje hebben beleefd. Dank aan Interzorg en aan Gluren bij de Buren om dit mogelijk te maken.

Jubileumconcert met Moonlight Bigband op 4 november 2023

Op 4 november 2023 vierden we dat Zing & Swing 15 jaar geleden is begonnen.
Toen niet als officiële vereniging, maar als “zanggroep”.

In die 15 jaar is veel gebeurd. Zelfs is de groep in de corona tijd geheel ter ziele gegaan. Eind 2021 zijn we opnieuw begonnen, toen formeel als vereniging, en met nu nagenoeg een geheel nieuw ledenbestand. We zijn heel blij met waar we nu weer staan!

Ons concert op 4 november met de Moonlight Bigband was een feest! Voor ons, voor de bigband en voor alle mensen in de nagenoeg volle zaal!

Een kleine impressie van ons concert hoort u hier:

 

Opname: PM audio (pmaudio@xs4all.nl)

Sport en Cultuurfonds

Meedoen bij Zing & Swing kan ook middels een bijdrage van het Sport en Cultuurfonds. Mits er ruimte is binnen een van de stemgroepen.

Mensen die het niet breed hebben kunnen via intermediairs een aanvraag indienen om het lidmaatschapsgeld voor Zing & Swing vergoed te krijgen. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld om lekker bij ons te komen zingen.

Zie https://www.volwassenenfonds.nl
En bekijk  https://fb.watch/lR0ELhy8lb/

 

Dirigent en pianist.

 


Sinds november 2021 is Suzanne Dullaart onze dirigent. In 2017 is zij afgestudeerd aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Daarna is zij actief geworden in het geven van muziekonderwijs, aan leerlingen van allerlei leeftijdsgroepen en aan zeer verschillende doelgroepen. Naast Popkoor Zing & Swing is zij tevens dirigent van Popkoor Puur uit Roden. Ook is zij docent agogisch muzische activiteiten aan de Hanze Hogeschool te Groningen. Suzanne is enorm gedreven naast dat ze veel kennis heeft van stemtechniek en stemgebruik. Ze brengt ons koor met haar kennis, kunde en sturing tot een hoger niveau. Het samen plezier hebben in zingen blijft daarbij voorop staan. Zo wordt elke repetitie met Suzanne een feestje!

Edwin Bron heeft ons bij ons eerste optreden na de herstart van ons koor (2022 Gluren bij de buren) op de piano begeleid. Vandaar uit hebben we hem gevraagd om met ingang van seizoen 2023-2024 onze vaste pianist te worden. Edwin is vanuit zijn conservatoriumdiploma docerend musicus al meer dan 20 jaar professioneel keyboard - en pianodocent. Daarnaast begeleidt hij als toetsenist verschillende pop-bandjes. Edwin improviseert makkelijk en stelt zijn begeleiding op de piano bij als onze dirigente dat vraagt, en dat is heerlijk om te horen. De winst van de komst van een pianist bij ons koor is dat Suzanne zich nu helemaal kan richten op het dirigeren. 

Agenda

Evenementen

Lidmaatschap

Lid worden?

Als je lid wilt worden van Popkoor Zing & Swing, stuur dan een email naar

zingenswingassen@gmail.com.

We nodigen je dan uit voor een kennismaking tijdens een repetitieavond. Je hoort enkele liederen die we zingen en je krijgt informatie over het lidmaatschap. Ook doe je lekker mee met de repetitie.

Proces

Na twee keer oriënteren beslis je of je lid wilt worden. Zodra je aangeeft lid te willen worden neemt de dirigent een test af gericht op je stem, stemgebruik en stembereik. Je ontvangt meteen de uitslag, gericht op in welke stemgroep je gaat zingen. Met het invullen van het lidmaatschapsformulier verbind je je aan het koor. Je ontvangt dan het huishoudelijk reglement met verdere aanwijzingen.

Stemgroepen

- Hoge sopraan;
- Mezzosopraan;
- Hoge alt;
- Lage alt.

 

Kosten

Het lidmaatschapsgeld bedraagt  € 70,- per kwartaal (seizoen 2023-2024) en wordt voorafgaand aan een kwartaal betaald.

Ieder jaar wordt op basis van een controle van de  kas (door de kascommissie) gecombineerd met nieuwe begroting de definitieve hoogte van het lidmaatschapsgeld bepaald. Het lidmaatschapsgeld kan daardoor een beetje fluctueren.

Zoals op onze homepage vermeld is Zing & Swing een dameskoor. Dames van allerlei leeftijden kunnen lid worden. Uiteraard met gevoel voor muziek en het kunnen interpreteren van bladmuziek.

Het maximaal aantal leden is 40 (volgens ons huishoudelijk reglement dat door de leden is vastgesteld). 

Op dit moment zijn we nagenoeg op sterkte. We hebben alleen een plekje voor een lage alt. Voor nieuwe leden in de andere stemgroepen is even geen ruimte. Maar altijd mag er een mailtje gestuurd worden voor het opvragen van informatie. Het ledenaantal kan door allerlei omstandigheden onverwachts veranderen.

Repertoire

 • Happy together

 • Ballade van de moord

 • Under my umbrella

 • Skyfall

 • O Sifunii Mungu

 • That man

 • Gabriella’s song

 • Somewhere only we know

 • Brave

  Dit zijn titels van enkele van de nummers die we zingen. We zingen uiteraard meer, maar dat ervaar je tijdens een kennismaking.

Sponsors

In de periode 2022-2024 heeft Popkoor Zing & Swing subsidie mogen ontvangen vanuit

Contact

  Voor algemene informatie, lidmaatschap, sponsoring etc.:

  zingenswingassen@gmail.com

  Postadres:

  Hazenoor 14
  9404 MN Assen

  Repetitielocatie:

  Podium Zuidhaege
  Zuidhaege 2
  9401 NZ Assen.

  Bestuur:

  Voorzitter: Cécile Servaes
  Penningmeester: Cintha Luchtenberg
  Secretaris: Roelien Krol
  Lid: vacature

  Bankrekeningnummer:

  NL 51  RABO 0351931821